จะอยุ่อย่างไรให้รอดและมีความสุขในต่างแดนยุโรป

จะอยุ่อย่างไรให้รอดและมีความสุขในต่างแดน (ยุโรป)
คำตอบ
not yet answered
ให้อยู่อย่างพอเพียงครับ มีความพอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ มีวิถีชีวิตอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างนั้น เท่านั้นก็พอแล้วครับ