คำถามที่ต้องตอบ

จ๋าเอง

ข้อแรก ทำไมอ้วนขึ้น

ข้อสอง มีใครหรือยัง

ข้อสาม รู้จักกันมาเป็นสิบปีทำไมไม่รับรักซักที

ข้อสี่  เราคบกันได้มั้ย

คำตอบ