แค่อยากบอก

อ่านบันทึกล่าสุดของคุณไร้นามแล้ว...ไม่สบายใจแบบบอกไม่ถูก....แค่อยากบอก...
คำตอบ

ไร้นามเสียใจจังที่ทำให้คุณเมตตาไม่สบายใจ

มีอะไรจะทำให้ไร้นามถ่ายโทษได้บ้าง

กรุณาบอกมาด้วย

เมตตา
ไม่เป็นไรคะ.....ขอบคุณค่ะ...อยากไม่สบายใจเอง...ก็ดูแลใจตัวเองไปซิ....