ถาม

ไปหน่อยซิคะ....มีคนขอสารภาพ...http://gotoknow.org/blog/metta-love/67017
คำตอบ