ถาม

กะปุ๋ม...พี่ให้ความเห็นต่อท้าย ท่าน jj ไม่ได้ เป็นนานแล้ว อาการนี้....กับของท่านอื่นไม่เป็นค่ะ...พอจะสันนิษฐานได้มั๊ยคะ
คำตอบ