สุขภาพ(จิต)ดี ไม่มีขาย

มีสเตอร์พี
การที่จะมีสุขภาพจิตที่ดี ต้องมีมโน(จิต) ที่ดี คิดดี ทำดี ฉะนั้นเราคิด และทำ ดีแล้วหรือยัง ???? ไม่ต้องไปซื้อ มันอยู่ในตัวเราเอง
คำตอบ