การจัดระดับ blogger

ผมก็จัดแบบสนุกๆ อยู่แล้ว ไท้ serious อะไร

  • อยากเป็นตัวกระตุ้นให้ สคส วางแนวให้เหมาะสม
  • ไม่ใช่ดูแต่ปรืมาณ
  • ของคุณดีมาก แต่ถ่อมตัวเกินไปครับ
  • ผมคิดว่าแนวร่วมสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดครับ

ผมเห็นด้วยกับเป้าหมายควมสุข และผมก็ทำอย่างนั้นจริงๆ แต่คูณอาจมองผมไม่เห็น

 

ผมประเภททำจริง เล่นจริง จบจากQueensland ก็เป็นสไตล์นั้นครับ ไม่เหมือนสาว Sydney  ครับ

ขอบคุณที่เข้าไป comment

ผมขอโทษที่ตอบข้ามไปครับ

Email นี้คือ Indicator  ครับ

คำตอบ