เดินทางไกลต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

การเดินทางไกลๆ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
คำตอบ