ส่งรูปมาให้บ้างดิ

เอารูปกูที่อยู่กะมึงเก่าๆยิ่งดีรูปที่มึงให้มาด้วยนะเอาขนาดเต็มไม่ต้องตัดนะเอาเต็มๆ ส่งมาเมล์กูก็ได้หรือถ้าหลายรูปเอามาวันที่16 ก็ได้
คำตอบ