โครงการ 7 วันปั่นฟรีกับ 2 ล้อเพื่อสุขภาพ

ชมรม 2 ล้อเพื่อสุขภาพ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในโครงการ 7 วันปั่นฟรีกับ 2 ล้อเพื่อสุขภาพ ปั่นฟรี ตั้งแต่วันที่ 23-30 มิถุนายน 2549 เวลา 17.00-20.00 น.ที่ห้องชมรม 2 ล้อเพื่อสุขภาพ อาคารอเนกประสงค์ พร้อมรับคำแนะนำการอบอุ่นร่างกายจากอดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติ แล้วพบกันนะ
คำตอบ