ถามหน่อยน่ะคับ

พี่คับถามหน่อยว่าอาจารย์ที่สอนที่ รร.เขมราฐพิทยาคม มีคนที่มีนามสกุลนามปัญญาหรือป่าวคับ
คำตอบ

พี่ก็ไมม่มั่นใจนะแต่รู้สึกว่าไม่คุ้นนามสกุลนี้เลย