เชิญแวะครับ

เรียนเชิญแวะเวียนเข้ามาคุยกัน
คำตอบ
not yet answered

หนังสือชั้นดี ... มีวางจำหน่าย

ใครใคร่อยากได้ .... ไปหาซื้อเอา

ใครเขาต่อว่า ..... ก็ "ช่างหัวเขา"

เรารู้ตัวเรา ........ ไม่ได้ลอกเลียนใคร