ถาม

opo
พี่รู้สึกอยางไรคะกับสถานการณ์ตอนนี้มีพ่อแม่พี่น้องที่บ้านที่ต้องเป็นห่วงบ้างหรือป่าวค่ะ
คำตอบ
คนที่บ้านที่ต้องเป็นห่วงก็มีนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องของพี่ทุกคนก็อยู่ที่บ้านกันหมด