การติดตั้ง KV ใน Windows XP โดยใช้ WEBrick server

ผมทำตาม installation guide ทุกอย่างแล้วครับ ใน XP จนสามารถสั่ง rake migrate สร้าง table ใน database kv_development และ kv_production ได้สำเร็จแล้ว พอรัน ruby script/server ขึ้น แล้วเปิดดูที่ http://localhost:3000 ปรากฏว่าไม่พบไฟล์ใดๆ ครับ ผมต้องแก้ไขที่ไหนหรือไม่ ทั้งๆที่เมื่อแรกติดตั้ง RubyOnRails นั้น ก็เรียกดูได้ถูกต้องดีครับ แต่พอเป็น KV กลับไม่ได้ (ผมติดตั้ง RoR บน c:\railapp\public ก็เลยต้องใช้ svn co svn://svn.usablelabs.com/kms/kv/trunk public ในขณะที่อยู่ที่ c:\railapp คิดว่าไม่ผิดนะครับ)

 

คำตอบ
ผมเคยลอง(ประมาณ 2-3 เดือนมาแล้ว)ลงบน Winows ดูแล้ว run ไม่ขึ้นครับประมาณว่า run บน linux ได้แต่ Windows ไม่ได้ยังไงก็ลองบน linux จะแน่นอนกว่าครับ ตอนนี้กำลังจะ set ค่าลองลงบน Windows ดูอีกครั้งครับ เพราะเห็น source code เปลี่ยนไปเยอะแล้ว

==============================================================================================
                                                   Ruby on Rails & Knowledge Volution (Windows Installation)
                                (2550-01-08)     
                                 เผด็จ พราวศรี
==============================================================================================
ขอขอบคุณข้อมูลเบื้องต้นของคุณวิภัทรมา ณ ที่นี้เป็นอย่างยิ่ง
http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/98/48
==============================================================================================
1.  ติดตั้งโปรแกรม Ruby for Windows 
 - ruby185-21.exe
 - download ได้ที่นี่ http://rubyforge.org/frs/download.php/12751/ruby185-21.exe

==============================================================================================
2.  ติดตั้ง Web Server
     2.1  ถ้าเลือกที่จะใช้ Apache  ต้องติดตั้งโปรแกรม Apache  กับ Ruby for Apache
            2.1.1 แนะนำให้ใช้ Apache2
             - apache_2.0.59-win32-x86-no_ssl.msi
                    ที่เลือกใช้ vesion นี้เพื่อให้ใช้งานได้กับ Subversion ที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานกับ apache
                    version นี้โดยเฉพาะ (svn-1.4.2-setup.exe) 
 - download ได้ที่นี่ http://apache.org
            2.1.2  ติดตั้งโปรแกรม Ruby for Apache
 * ต้องติดตั้ง Apache กับ Ruby ก่อนนะครับ เพราะตอนติดตั้ง Ruby for Apache
                       เราจะต้องระบุ path ของ Apache และ Ruby
 * ก่อนการติดตั้ง Ruby for Apache
                      ต้องทำการเปลี่ยนชื่อ file  "msvcp71.dll" ให้เป็นชื่ออื่นก่อน เพื่อไม่ให้เกิด error
                      เนื่องจากโปรแกรมจะสร้าง file "msvcp71.dll" ขึ้นมาใหม่
                    - RubyForApache-1.3.1.exe
 - download ได้ที่นี่ http://rubyforge.org/projects/rubyforapache/

      2.2  ถ้าเลือกที่จะใช้ Lighttpd
             *  ติดตั้ง Lighttpd (Web Server) ด้วยแฟ้มข้อมูล lighttpd-win-setup.exe (version 1.4.11)
                 download ที่นี่ http://www.siamdev.com/page.php?id=175

==============================================================================================
3.    ติดตั้ง Ruby on  Rail
        - ที่ c:\ruby\bin>   ใช้คำสั่ง
          gem install rails --include-dependencies
        - ตรวจดูที่ direcotory c:\ruby\lib\ruby\gems\1.8\gems
           จะเห็น directory  ต่างๆ ภายใต้  c:\ruby\lib\ruby\gems\1.8\gems

         *  Test Ruby on Rails
           c:\ruby\bin> rails c:\myProject
           c:\ruby\bin> cd myProject
          c:\myProject> c:\ruby\bin\ruby script/server

          เปิด Browser ขึ้นมา พิมพ์ URL
         -  http://localhost:3000  (browser แสดงหน้า Welcome aboard You're riding the Rails!)
         -  click ที่ About your application's environement (browser แสดงรายละเอียดของ Application Software)


==============================================================================================
4.    Install other gems
        c:\ruby\bin>
         - gem install fcgi --include-dependencies
            (การติดตั้งเกิดปัญหามี Error  แต่อย่างไรก็ตามมีการสร้าง directory ชื่อ fcgi-0.8.7 ภายใต้
           c:\ruby\lib\ruby\gems\1.8\gems)

         - gem install gettext --include-dependencies
          (เลือกข้อ 2 gettext 1.8.0 (mswin32) เพราะว่าเราใช้ ruby version 1.8 บน Windows)

         - gem install gd2 --include-dependencies

         - gem install redcloth --include-dependencies

          - gem install color --include-dependencies

==============================================================================================
        - gem install rmagick --include-dependencies
         วิธีนี้เกิดปัญหา error แก้ไขปัญหาโดยการติดตั้ง RMgick แทน (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Install RMgick
    - RMagick-1.14.1_IM-6.3.0-7-Q8.zip
    - download ได้ที่  http://rubyforge.org/frs/?group_id=12
    - แตกแฟ้มข้อมูล zip ออกมา จะได้ rmagick-1.14.1-win32.gem
    - ติดตั้ง ImageMagick-6.3.0-7-Q8-windows-dll.exe  (ในกรณีนี้ติดตั้งไว้ที่ C:\ImageMagick)

     Copy แฟ้มข้อมูลจากด้านล่าง C:\ImageMagick\
     ไปไว้ที่ SYSTEM directory (C:\WINDOWS\SYSTEM32)

       * CORE_RL_jpeg_.dll
       * CORE_RL_lcms_.dll
       * CORE_RL_magick_.dll
       * CORE_RL_ttf_.dll
       * CORE_RL_xlib_.dll
       * X11.dll

        c:\ruby\bin>
       - gem install rmagick-1.14.1-win32.gem

==============================================================================================
5.  Install MySQL
   - mysql-essential-5.0.27-win32.msi
   - download ได้ที่นี่ ...http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads
   c:\mysql\bin> mysql -u root -p
    Enter Password:  *******     (ใส่password)
    mysql> show databases;        (แสดงรายชื่อฐานข้อมูล)
    mysql> create database kv_production;  (สร้างฐานข้อมูลชื่อ kv_production)
    mysql>  grant all privileges on kv_production.* to 'kv'@'localhost' identified by '1234567';
                   (กำหนดสิทธิการใช้งานบนฐานข้อมูล kv_production โดยมีผู้ใช้ชื่อ kv  เรียกใช้งานจาก localhost และมี
                    password คือ 1234567)
   mysql> quit    (ออกจาก mysql)

==============================================================================================
6.  ติดตั้งโปรแรกม  SubVersion
   - svn-1.4.2-setup.exe (for Apache 2.0.59)
   - download ได้ที่นี่....
         http://subversion.tigris.org/files/documents/15/35379/svn-1.4.2-setup.exe

==============================================================================================
7.   download Knowlegde Volution Applicatin จาก usablelabs.com
     c:\> c:\Subversion\bin\svn.exe checkout svn://svn.usablelabs.com/kms/kv/trunk kv
     (เพื่อเก็บ Application นี้ไว้ที่ c:\kv)

==============================================================================================
8. แก้ไขแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
    8.1  แก้ไขแฟ้มข้อมูล C:\kv\config\database.yml
            ให้ยกเลิก section ของ dababase อื่นๆทั้งหมด
             เหลือแต่ procution โดยให้มีรายละเอียดเป็นดังนี้

           production:
               adapter: mysql
               database: kv_production
               username: kv
                password: 1234567
                host: localhost
               encoding: utf8
 
     8.2  แก้ไขแฟ้ม C:\kv\config\lighttpd.conf (เฉพาะกรณีที่เราเลือกใช้ Lighttpd เป็น Web Server เท่านั้นครับ)
             ให้บรรทัดข้อมูลจาก development เป็น production
             ดังตัวอย่างเปลี่ยนจากเดิม
              "bin-environment" => ( "RAILS_ENV" => "developement" )
             ให้กลายเป็น
              "bin-environment" => ( "RAILS_ENV" => "production" )

     8.3  แก้ไขแฟ้ม C:\kv\config\dispatch.fcgi (เฉพาะกรณีที่เราเลือกใช้ Lighttpd เป็น Web Server เท่านั้นครับ)
            ที่บรรทัดแรก  #!/usr/local/bin/ruby18
            เปลี่ยนให้เป็น #!c:\ruby\bin\ruby   

==============================================================================================
9.  ทดลอง Rake Migrate  (เท่าที่ทราบหลายคนก็มีปัญหาตรงนี้เหมือนกัน)
     c:>cd kv
     set  RAILS_ENV=production
     rake  migrate
     จากที่ทดสอบมี error เกิดขึ้น

     rake aborted!
     Mysql::Error: #42000BLOB/TEXT column 'custom_css' can't have a default
     value: ALTER TABLE blogs CHANGE custom_css custom_css text DEFAULT ''

     เข้าใจว่าเนื่องจาก ในการ rake จะมีการปรับปรุงโครงสร้างอย่างหนึ่งของ table blog
     แต่เราไม่เคยมี table นี้มาก่อน เนื่องจากเราติดตั้งใหม่ จึงเกิดการ error ขึ้น (ไม่รู้คิดถูก
     หรือเปล่านะครับ)

==============================================================================================
10.  สร้างตารางข้อมูล (Table) โดยใช้ .sql file ที่ได้จากการ export  มาจากฐานข้อมูล kv_production  บน Fedora Core-6
       ซึ่งทำงานได้ปกติ

   c:\mysql\bin> mysql -u root -p
    Enter Password:  *******     (ใส่password)
    mysql> show databases;        (แสดงรายชื่อฐานข้อมูล)
    mysql> drop database kv_production;  (ลบฐานข้อมูลชื่อ kv_production เพื่อลบ table ทั้งหมดและตัวฐานข้อมูลที่ทำการ
                                                                            rake ไม่สำเร็จ)
    mysql> create database kv_production;  (สร้างฐานข้อมูลชื่อ kv_production ขึ้นมาใหม่)
    mysql>  grant all privileges on kv_production.* to 'kv'@'localhost' identified by '1234567';
                   (กำหนดสิทธิการใช้งานบนฐานข้อมูล kv_production โดยมีผู้ใช้ชื่อ kv  เรียกใช้งานจาก localhost และมี
                    password คือ 1234567)
  mysql> use kv_production;
   mysql>  ...........................  (copy ข้อความ คำสั่ง  sql command  จากแฟ้มข้อมูล KnowledgeVolution.sql มาวางเพื่อสร้าง table )
   mysql> quit    (ออกจาก mysql)

==============================================================================================
11.  ที่ c:\kv> ใช้ editor สร้าง Batch File  ชื่อ kv.bat
       ให้มีข้อความตามนี้ครับ
        @echo off
        set RAILS_ENV=production  (เป็นการกำหนดสภาพแวดล้อมให้กับ RAILS  ถ้าไม่กำหนดจะเกิด error เพราะจะมีการเรียกใช้งาน
                                                                development ด้วย)
        c:\ruby\bin\ruby.exe scritp/server
     
      c:kv> kv.bat

      เปิด browser    http://localhost:3000  จะได้หน้าแรกของ Knowlege Volution

==============================================================================================
#  sql commnad สำหรับสร้างตารางข้อมูลให้กับฐานข้อมูล kv_production
==============================================================================================
CREATE TABLE `blogs` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `address` varchar(255) default NULL,
  `title` varchar(255) default NULL,
  `description` text,
  `disabled` tinyint(1) default '0',
  `created_at` datetime default NULL,
  `modified_at` datetime default NULL,
  `hue_save` int(11) default NULL,
  `saturation_save` int(11) default NULL,
  `luminosity_save` int(11) default NULL,
  `custom_css_save` text,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  UNIQUE KEY `blogs_address_index` (`address`),
  KEY `blogs_user_id_index` (`user_id`,`disabled`),
  KEY `blogs_created_at_index` (`created_at`,`disabled`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `bookmarks` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `title` varchar(255) default NULL,
  `url` varchar(255) default NULL,
  `note` varchar(255) default NULL,
  `created_at` datetime default NULL,
  `modified_at` datetime default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `bookmarks_user_id_index` (`user_id`,`created_at`),
  KEY `bookmarks_created_at_index` (`created_at`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `comment_stats` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `commentable_id` int(11) NOT NULL,
  `commentable_type` varchar(255) default NULL,
  `comment_counter` int(11) default NULL,
  `last_commented_at` datetime default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `comment_stats_last_commented_at_index` (`last_commented_at`,`commentable_type`,`commentable_id`),
  KEY `comment_stats_commentable_id_index` (`commentable_id`,`commentable_type`,`last_commented_at`),
  KEY `comment_stats_commentable_type_index` (`commentable_type`,`commentable_id`,`last_commented_at`),
  KEY `comment_stats_commentable_type_counter_index` (`commentable_type`,`comment_counter`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `comments` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `commentable_id` int(11) NOT NULL,
  `commentable_type` varchar(255) default NULL,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(255) default NULL,
  `email` varchar(255) default NULL,
  `ip` varchar(255) default NULL,
  `content` text,
  `created_at` datetime default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `comments_user_id_index` (`user_id`,`created_at`),
  KEY `comments_created_at_index` (`created_at`,`commentable_type`,`commentable_id`),
  KEY `comments_commentable_id_index` (`commentable_id`,`commentable_type`,`created_at`),
  KEY `comments_commentable_type_index` (`commentable_type`,`commentable_id`,`created_at`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `counters` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `countable_id` int(11) NOT NULL,
  `countable_type` varchar(255) default NULL,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `ip` varchar(255) default NULL,
  `referrer` varchar(255) default NULL,
  `created_at` datetime default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `counters_user_id_index` (`user_id`,`created_at`),
  KEY `counters_countable_id_index` (`countable_id`,`countable_type`,`created_at`),
  KEY `counters_ip_index` (`ip`),
  KEY `counters_referrer_index` (`referrer`),
  KEY `counters_created_at_index` (`created_at`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `pictures` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `data` mediumblob,
  `content_type` varchar(255) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `pictures_user_id_index` (`user_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `planet_subscriptions` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `blog_id` int(11) NOT NULL,
  `planet_id` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `planet_subscriptions_blog_id_index` (`blog_id`,`planet_id`),
  KEY `planet_subscriptions_created_at_index` (`created_at`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;


CREATE TABLE `planets` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `address` varchar(255) default NULL,
  `title` varchar(255) default NULL,
  `description` text,
  `created_at` datetime default NULL,
  `modified_at` datetime default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  UNIQUE KEY `planets_address_index` (`address`),
  KEY `planets_user_id_index` (`user_id`),
  KEY `planets_created_at_index` (`created_at`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `posts` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `blog_id` int(11) NOT NULL,
  `title` varchar(255) default NULL,
  `excerpt` text,
  `content` text,
  `hidden` tinyint(1) default '0',
  `commentable` tinyint(1) default '1',
  `started_at` datetime default NULL,
  `ended_at` datetime default NULL,
  `created_at` datetime default NULL,
  `modified_at` datetime default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  UNIQUE KEY `posts_blog_id_index` (`blog_id`,`created_at`,`hidden`),
  KEY `posts_created_at_index` (`created_at`),
  KEY `posts_started_at_index` (`started_at`,`ended_at`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `questions` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `questioner_id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(255) default NULL,
  `email` varchar(255) default NULL,
  `ip` varchar(255) default NULL,
  `subject` varchar(255) default NULL,
  `content` text,
  `answer` text,
  `commentable` tinyint(1) default '1',
  `created_at` datetime default NULL,
  `answered_at` datetime default NULL,
  `modified_at` datetime default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `questions_user_id_index` (`user_id`,`created_at`,`answered_at`),
  KEY `questions_created_at_index` (`created_at`),
  KEY `questions_answered_at_index` (`answered_at`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `schema_info` (
  `version` int(11) default NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `sessions` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `session_id` varchar(255) default NULL,
  `data` text,
  `updated_at` datetime default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `sessions_session_id_index` (`session_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `sites` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `domain` varchar(255) default '',
  `title_image` varchar(255) default '',
  `locale` varchar(255) default 'en_US',
  `announcement_planet` varchar(255) default '',
  `focus_planet` varchar(255) default '',
  `title` varchar(255) default '',
  `home_content` text,
  `footer` text,
  `max_file_size` int(11) default '0',
  `upload_quota` int(11) default '0',
  `notifier_email_prefix` varchar(255) default '[KV Error]',
  `notifier_email_recipients` varchar(255) default '',
  `google_search_code` text,
  `modified_at` datetime default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  UNIQUE KEY `sites_domain_index` (`domain`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `taggings` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `tag_id` int(11) NOT NULL,
  `taggable_id` int(11) NOT NULL,
  `taggable_type` varchar(255) default NULL,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `created_at` datetime default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `taggings_tag_id_index` (`tag_id`,`taggable_type`),
  KEY `taggings_taggable_id_index` (`taggable_id`,`taggable_type`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `tags` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `name` varchar(255) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  UNIQUE KEY `tags_name_index` (`name`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `themes` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `themeable_id` int(11) NOT NULL,
  `themeable_type` varchar(255) default NULL,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `hue` int(11) default '0',
  `saturation` int(11) default '0',
  `luminosity` int(11) default '0',
  `custom_css` text,
  `show_title` tinyint(1) default '1',
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `themes_user_id_index` (`user_id`),
  KEY `themes_themeable_id_index` (`themeable_id`,`themeable_type`),
  KEY `themes_themeable_type_index` (`themeable_type`,`themeable_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `uploads` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `filename` varchar(255) default NULL,
  `description` text,
  `hidden` tinyint(1) default '0',
  `content_type` varchar(255) default NULL,
  `commentable` tinyint(1) default '1',
  `created_at` datetime default NULL,
  `modified_at` datetime default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `uploads_created_at_index` (`created_at`,`hidden`),
  KEY `uploads_user_id_index` (`user_id`,`created_at`,`hidden`),
  KEY `uploads_filename_index` (`filename`,`user_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

CREATE TABLE `users` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `username` varchar(255) default NULL,
  `md5_passphrase` varchar(255) default NULL,
  `email` varchar(255) default NULL,
  `firstname` varchar(255) default NULL,
  `middlename` varchar(255) default NULL,
  `lastname` varchar(255) default NULL,
  `screenname` varchar(255) default NULL,
  `title` varchar(255) default NULL,
  `career` varchar(255) default NULL,
  `position` varchar(255) default NULL,
  `organization` varchar(255) default NULL,
  `street` varchar(255) default NULL,
  `city` varchar(255) default NULL,
  `state` varchar(255) default NULL,
  `postalcode` varchar(255) default NULL,
  `country` varchar(255) default NULL,
  `mobile` varchar(255) default NULL,
  `phone` varchar(255) default NULL,
  `fax` varchar(255) default NULL,
  `picture_url` varchar(255) default NULL,
  `website` varchar(255) default NULL,
  `about_note` text,
  `longitude` float default NULL,
  `latitude` float default NULL,
  `name_preference` int(11) default '0',
  `ticket` varchar(255) default NULL,
  `disabled` tinyint(1) default '0',
  `created_at` datetime default NULL,
  `modified_at` datetime default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`),
  UNIQUE KEY `users_username_index` (`username`),
  KEY `users_email_index` (`email`),
  KEY `users_created_at_index` (`created_at`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

 

หมอปัณ

เรียนถามอาจารย์เผด็จครับ

ผมลองติดตั้งหลายรอบแล้ว มีปัญหาใคร่เรียนรู้ถามดังนี้ครับ

1.การติดตั้ง Ruby for Apache  ยังไม่ work ครับ ผมติดที่ fcgi ไม่รันให้อย่างที่คิด

2.ก็เลยสนใจติดตั้งใช้กับ Lighttpd ทั้งๆที่ตัว Lighttpd for Windows เองก็ไม่รับประกันว่าจะรันได้ดีในขณะนี้ แต่ทำตามลำดับที่อาจารย์ได้แนะนำไว้ ปรากฏว่าขั้นตอนสุดท้ายเป็นการ browse จาก Webrick อยู่ดี ไม่ใช่จาก Lighttpd ผมพบว่าจะต้องแก้ไข server/script ให้รัน Lighttpd ด้วย ก็แก้ไขแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถเรียก  Lighttpd ขึ้นมาทำงานได้ครับ อาจารย์ลืมแนะนำขั้นตอนไหนไปบ้างหรือเปล่าครับ

หมอปัณ

ผมติดตั้ง KV บน Apache ได้แล้วครับ โดยรัน WAMP และคอนฟิก httpd.conf ให้ถูกต้อง ดูได้ใน http://gotoknow.org/ask/thawatchai/2232 และใน http://groups.google.com/group/kv-thai/browse_thread/thread/8ea05b9c4c0d0322/9f2d7fb3ed0f99d1#9f2d7fb3ed0f99d1

 

เด็กน้อยน่ารัก

ขอความรู้ด้วยคนนะคะ กำลังศึกษาและเริ่มติดตั้งเหมือนกันคะ

ทำไมได้ซักกะที