"กาย" "ใจ" "จิต" "ปัญญา"

     "กาย" "ใจ" "จิต" "ปัญญา" แยกกันได้ไหมครับ หากเราจะพัฒนา "กาย" "ใจ" "จิต" "ปัญญา" ไปด้วยกันในวิถีปกติของ "คน" มีแนวปฏิบัติอย่างไรได้บ้าง
คำตอบ

ประเด็นนี้จำได้ว่าเราได้เคยสุนทรียสนทนามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ ลองย้อนกลับไปแลดูอีกครั้งที่....จิตกับกาย (Mind and Physical) และอยากขอเติมเต็มจากคุณชายขอบ ตามมุมมองของท่านด้วยนะคะ

ชายขอบ

     ดี ๆ และดีครับ เพียงแต่ผมค้นไม่เจอ (ในบันทึกเก่า) ขอทบทวนหน่อยนะครับ