ทำแพลนเน็ตได้แล้วค่ะ

ลองค้นคว้าใน gotoknow แล้วดึง reading ที่เกี่ยวกับคุณมาทำแพลนเน็ตได้แล้วค่ะ
คำตอบ

ได้ทำแล้วครับ ซึ่งทำให้เข้าใจว่า สาระความรู้จะมารวมกลุ่มก้อนในแพลนเน็ตที่เราสร้างขึ้นครับ  ขอบคุณครับ