เข้าไปเสนอเรื่องครูบาสุทธินันท์ในบันทึกอาจารย์หมอไม่ได้ครับ

 • อยากรบกวนท่านอาจารย์หมอเขียนบันทึกเกี่ยวกับการเชิญครูบาสุทธินันท์มาที่ มข งาน KM ภาคอีสาน
 • อยากทราบเสียงตอบรับ
 • ผมเข้าไปแสดงความคิดเห็นในบันทึกอาจารย์ไม่ได้ครับ
 • ขอบคุณท่านอาจารย์หมอ JJ มากครับ
คำตอบ

เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต

 เกิดจากอารายครับ ถึงเขียนต่อท้าย บ่ ได้ แปลกหลายแท้ ต้องปรึกษา ท่าน อาจารย์ ดร.จันทวรรณ กระมัง

 เรื่องท่านครูบา จะเรียนท่านมา Show and Share แบบ Story Telling ครับ

 ขอดูช่วงเวลาที่เหมาะสม และ ขอระดมข้อคิดเห็นเพื่อเรียนเสนอท่านอธิการบดี และ ท่านเอื้อรังสรรค์ ครับ

ขจิต ฝอยทอง
 • ดีใจจังเลยครับ
 • ผมปรึกษาไปแล้วแต่ไม่อยากใช้ firefox ครับ มันทำงานช้ามากอาจเกิดจากผมใช้ Animation แล้วมีไวรัสครับท่านอาจารย์หมอ JJ

  อยากเห็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทำเรื่องวิถีคนอีสาน

 • ถ้าโจทย์ไปเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัย
 • ตัวเดินเรื่อง ตัวรับเรื่อง ตัวประสานเรื่อง ตัวขยายเรื่อง ตัวขยับเรื่อง ตัวได้ประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อม  จะมีตัวละครที่หลากหลาย
 • ถ้าทำได้ จะเป็นการอธิบายว่า สถาบันการศึกษามองเห็นสังคมชุมชนอยู่ในสายตา วิจัยแนวทางที่จะช่วยบรรเทาปัญหา คลีคลายปัญหา ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้คนในสังคม
 • ถ้ามหาวิทยาลัยทิ้งสังคมท้องถิ่น
 • ต่อไปท้องถิ่นก็จะทิ้งมหาวิทยาลัย
JJ

รับทราบครับ

 ช่วงเวลานี้ทีมงานศูนย์บริการวิชาการประสานให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาออกไปทำงานในชุมชนมากขึ้นครับ

 ชุนชนที่เราออกไปเยี่ยมช่วงนี้ คือ ที่ ตำบลศิลา ข้างรั้วมอดินแดงครับ

 อีกพื้นที่ที่ท่านรองเทอดศักดิ์ กำลังนำทีมออกไป คือ ที่น้ำพองครับ