ฝาก

อิสรชน

http://gotoknow.org/blog/acount/66264

 

ผม ฝาก มาให้ บอกต่อ ครับ

คุณลุงหมออิศระ ยุกตะนันท์ ลุงผมเอง

คำตอบ

ยินดีที่รู้จักค่ะ ท่านน่ารักมากค่ะ เมื่อสมัยเป็นคณบดีที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะฯค่ะ 

ใบบุญ
ยินดีที่รู้จักค่ะ