หนึ่งร้อยบาท สามคน ก็สามร้อยบาทต่อเดือน ช่วยคนด้อยโอกาสได้ ครับ

เงิน 100 บาท 1 เดือนคุณทำอะไรได้บ้าง 

     ขอแอบถาม คุณ ๆ ที่มีเงินเดือนประจำกันหน่อยครับว่า คุณคิดว่า เงิน หนึ่งร้อยบาท ของคุณสามารถทำอะไรได้บ้างใน หนึ่งเดือน ?? อย่าเพิ่ง งง ว่าถามไปทำไม เพราะมีเหตุผลถึงได้ถาม ผมจะค่อย ๆ แจกแจงให้ฟังว่า คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน แถว ๆ สนามหลวง และพื้นที่สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ทำงานอยู่นั้น เขาเอาไปทำอะไรได้บ้าง..... 

     เงินหนึ่งร้อยบาท ของคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน เป็นเงินที่มีค่ามาก เพราะ นั่น คือจำนวนเงินที่จะทำให้เขามีข้าวสารติดตัว อย่างน้อย ๆ ก็ ห้ากิโล พร้อมน้ำปลา อีก หนึ่งขวด หรือบางที ก็ จะเป็นเงินค่ารถ เพื่อนำเขา กลับสู่ภูมิลำเนาได้ ถ้าเป็นเด็ก ๆ ก็จะเป็นค่าเสื้อยึดกางเกงขาสั้นถูก ๆ สองสามชุดได้เลยทีเดียว... 

     ค่าเงินที่ดูจะน้อยค่าในสายตาของคนมีเงินเดือนประจำ แต่เป็นค่าเงินที่มีจำนวนไม่น้อย สำหรับคนที่ ไม่มีแม้ที่อยู่ที่อาศัย หรือที่ซุกหัวนอน เพราะนั่น คือ การที่จะบอกได้ว่า เขาจะอยู่ต่อไปอย่างไร เมื่อมีเงิน หนึ่งร้อยบาท 

     แต่ นั่น ยังไม่ใช่คำตอบ เพราะ การให้เงิน หนึ่งร้อยบาท แก่ คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน แล้ว จบกันในคราวเดียว ไม่ใช่คำตอบที่จะแก้ไขปัยหาคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน ได้อย่างยั่งยืนและถาวร การหยิบยื่นโอกาสอื่น ๆ ให้ ได้แก่ ช่องทางในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งการประกอบอาชีพ การดูแลตัวเองด้านสุขภาพอนามัย หรือ แม้กระทั่ง การสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อื่น ๆ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองของคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน 

     การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน สามารถเริ่มได้จาก คนที่มีเงินเดือนประจำ แต่ละคน สละเงินเพียงเดือนละ หนึ่งร้อยบาท   ก็จะสามารถเป็นหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมโอกาสในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเพื่อการดำรงชีวิตของคนไร้บ้าน คนเร่ร่อนได้มากเลยทีเดียว 

     เงิน จำนวนไม่มาก แต่ หากเป็นการสละอย่างมีความตั้งใจดี สิ่งดีดี ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง การให้โอกาสและช่องทางในการเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และหากคุณมีโอกาสและช่องทางที่จะสนับสนุนนั้นแล้ว ก็ สามารถลงมือทำได้ทันที โดยไม่ต้องรีรอ และ สังคมที่อุดมด้วยความเกื้อกูลกัน ก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยมือของคุณเอง

อิสรชน ดอทคอม

คำตอบ
not yet answered
น.เมืองสรวง

"จงทำและนำในสิ่งท่านทำได้.........แต่อย่าทำเด่นเกินเหตุที่จะกระทบความสัมพันธภาพแห่ง " สังคมอุดมไปด้วย "ปัญญา "  gotoknow  การนำเสนออย่าพาดพิงหรือไปกระทบใคร.....แนวคิดท่าน อิสรชน...อาจรุนแรง...เพียงลดความรุนแรงและประสานความร่วมมือเพื่อหาแนวร่วมการพัฒนาจะดีกว่า ทุกคนก็คาดหวังและห่วงใยต่อปัญหาสังคมไม่น้อยกว่าคุณ อิสรชน ....ผมอ่านประวัติคุณแล้ว..ท่านเป็นคนเก่งแต่ต้องอย่าเกินเหตุอันควร.....โดยไม่รู้ว่า ใครเป็นใคร......