ปัญหาเล็กที่เป็นปัญหาใหญ่

เรียน ดร.จันทวรรณ กรุณาช่วยแนะนำ เรื่องการขึ้นบรรทัดใหม่ และการย่อหน้าด้วยเถอะค่ะ ปัญหาเรื่องหน้าต่างที่ปรากฏคำเตือนว่ามีข้อผิดพลาด หายไปแล้ว ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากในคำแนะนำของอาจารย์ ตอนนี้เป็นทุกข์มาก ที่เขียนบันทึกแล้วติดพรืดไปหมด ไม่น่าดูเอามาก ๆ ล่าสุดที่ขึ้นบันทึกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ยังป็นอยู่ ตอนเขียนในหน้าบันทึกตัวเองใช้ Shift + Enter 2 ครั้งเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ เวลาย่อหน้า ก็กด Shift + Space bar แต่พอแสดงหน้าจริง กลับไม่เป็นอย่างนั้น มีแต่ตัวหนังสือติดพรืดไปหมด Toolbar ที่จะเลือกตัวอักษรหนา ตัวอักษรสี อะไรพวกนี้ ก็ไม่มีปรากฏให้เห็นเลย
คำตอบ