วัฒนธรรมไทยมีผลต่อการนำ KM มาใช้ในเมืองไทยหรือไม่

Ton
วัฒนธรรมไทยมีผลต่อการนำ KM มาใช้ในเมืองไทยหรือไม่ เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าแสดงความเห็น การใช้ weblog หรือ discussion board ในรูปแบบต่างๆ ในองค์กรทั้งหลาย จะช่วยส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นแล้วเกิดการเรียนรู้ในองค์กรมากขึ้นหรือไม่
คำตอบ
not yet answered
คิดถึงอาจารย์จังเลยสบายดีมั๊ย