การศึกษาไร้พรมแดน

มีความคิดเห็นอย่างไรกับการศึกษาไทยที่จะเป็นแบบไร้พรมแดน
คำตอบ