พรพ

  • พรพ แปลว่าอะไรครับ
  • บันทึกนี้พิมพ์ตกไปครับ
  • ในวันน้ครับ
  • ผมแสดงความคิดเห็นไม่ได้อีกแล้ว งง งง
  • มีไวรัส Anti ขจิต
คำตอบ

 
Happy Holidays
 เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต

 พรพ = สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครับ

 ติดตามได้ใน www.ha.or.th ครับ