ครูบาสุทธินันท์

  • เรียนท่านอาจารย์หมอ JJ ครับ
  • งานที่ มข เดือน กพ. ผมขอเสนอว่าเชิญครูบาสุทธินันท์ มาด้วยสิครับ
  • ขอบคุณมากครับ
คำตอบ

เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต

 รับทราบครับ เกรงว่าท่านจะไม่ว่างครับ คงจะมีวาระเชิญท่านไป เล่าประสบการณ์อีกหลายวาระครับ

ขจิต ฝอยทอง
  • ขอบคุณมากครับท่านอาจารย์หมอ JJ
JJ

เรียนท่าน อาจารย์ ดร.ขจิต

 ปิ้งแวปครับ

 ลองให้ความเห็นที่นี่ครับ มหกรรมการจัดการความรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขจิต ฝอยทอง
  • เข้าไปให้ความเห็นไม่ได้ครับ
  • มี ไวรัส Anti ขจิต จาก animation ครับ