ราคาแล็ป

รายการตรวจสุขภาพประจำปี

ราชบุรีแล็ป
รายการตรวจ ค่าบริการ
 โปรแกรมที่ 1 สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 500 บาท
 ตรวจเลือด
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (เบาหวาน) (FBS) ราคา 50 บาท
- ตรวจการทำงานของไต (Creatinine, BUN) ราคา 80 บาท
- ตรวจหาไขมันในเลือด
Cholesterol ราคา 60 บาท
Triglyceride ราคา 80 บาท
 ตรวจเก๊าท์ (Uric acid) ราคา 60 บาท
 ตรวจการทำงานของตับ
- SGOT, SGPT, Alkaline phosphatase ราคา 180 บาท
-ตรวจระดับน้ำตาลสะสม HbA1C ราคา 250 บาท

** กรุณางดน้ำและอาหาร ก่อนมารับการตรวจอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง **
โปรแกรมที่ 2 การตรวจมะเร็ง
 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP ราคา 300 บาท
 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA ราคา 300 บาท
 มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA ราคา 450 บาท
 มะเร็งรังไข่ CA 125 ราคา 550 บาท

 โปรแกรมที่ 3 Thyroid Function Test
ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์
- TSH ราคา 250 บาท
- Free T3 ราคา 300 บาท
- Free T4 ราคา 200 บาท

 โปรแกรมที่ 4 การตรวจพิเศษอื่นๆ
 HIV (ด่วน) รอผล 30 นาที ราคา 300 บาท
 HIV (ไม่ด่วน) รอผล 2 ชั่วโมง ราคา 200 บาท
 ตรวจกามโรคซิฟิลิส Syphillis (VDRL) ราคา 80 บาท
 ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Urine amphetamine) ราคา 150 บาท
 ตรวจปัสสาวะ (Urine examination) ราคา 50 บาท
 ตรวจการตั้งครรภ์ (Pregnacy test ) ราคา 60 บาท

 สารน้ำและแร่ธาตุในร่างกาย
Electrolyte ราคา
Sodium (Na) ราคา 60 บาท
Potassium (K) ราคา 60 บาท
Chloride (CL) ราคา 60 บาท
Total CO 2 ราคา 60 บาท
Calcium ราคา 60 บาท
Phosphorus ราคา 50 บาท
Magnesium ราคา 70 บาท
Lithum ราคา 300 บาท
 โปรแกรมที่ 4 สำหรับบุคคลที่เตรียมสมรส ราคา 860 บาท
 ตรวจหมู่เลือด ABO ราคา 30 บาท
 ตรวจกามโรคซิฟิลิส Syphillis (VDRL) ราคา 80 บาท
 ตรวจหาโรคเอดส์ HIV ราคา 200 บาท
 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี และภูมิคุ้มกันHBs.Ag, HbsAb ราคา 350 บาท
 ตรวจหาพาหะของโรคธาลัสซีเมีย OF, DCIP (โรคโลหิตจาง ) ราคา200 บาท
 โปรแกรมที่ 5 ตรวจเลือดก่อนการตั้งครรภ์ ราคา 980 บาท
 ตรวจไวรัสตับอักเสบ B ราคา 150 บาท
ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสชนิด B ราคา 200 บาท
ตรวจโรคธาลัสซีเมีย ราคา 200บาท
 ตรวจเอดส์ ราคา 200 บาท
 ตรวจซิฟิลิส ราคา 80 บาท
 ตรวจหมู่โลหิต (A B O ) ราคา 30 บาท
 ตรวจหมู่โลหิต Rh ราคา 120 บาท
ผลแล็ป
ตรวจเบาหวานรอผล 20-30 นาที
ตรวจ เบาหวาน ,ตับ , ไต , ไขมัน Cholesterol , Triglyceride รอผล 30-45 นาที
ตรวจ เบาหวาน ,ตับ , ไต , ไขมัน Cholesterol , Triglyceride ,HDL รอผล 45-60 นาที
ตรวจ มะเร็ง, Thyroid, Electrolyte รอรับผลตอนเย็นเวลา 18.30 น.
ใบอนุญาตที่ 70-1-07-0002-45
สถานพยาบาล ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ราชบุรีแล็ป 111/1 ถนนราษฎรยินดี ซอย3 อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร 032-337788
เปิดทำการ
วันราชการ เช้า 6.30-10.00 น.
เย็น 18.00-20.00น.
วันหยุด เช้า 6.30 –12.00 น.
เย็น ปิด

คำตอบ