อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บล๊อก

รายละเอียดการใช้บล๊อกเพื่อถ่ายทอด
คำตอบ
น.ส สำรวย นิลกำแหง
อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บล๊อกและอยากมีเพื่อนคุยทางเมลล์ด้วยค่ะ