ผมมีเรื่องถามอาจารย์ครับ

Kittipong
เรื่องพระองค์ที่ 10 ที่อาจารย์ได้ไปส่งท่าน
คำตอบ