Bug ระหว่างการใช้ บันทึก Gotoknow (KnowledgeVolution)

เรียน ดร.จันทวรรณ ผมพบปัญหาจากการใช้งานจริง โดยรายละเอียดผมเขียนถามไว้ที่บันทึกนี้ครับ Bug ระหว่างการใช้ บันทึก Gotoknow (KnowledgeVolution)

ขอบคุณมากครับ

วิชิต ชาวะหา
MSU-KM
Mahasarakham University

คำตอบ
คงเป็น bug ของ tinyMCE หรือ แถบเครื่องมือเวลาเขียนบันทึกค่ะ ไว้จะรีบดูให้นะค่ะ ขอบคุณคุณวิชิตที่แจ้งเข้ามาค่ะ