ป้ายคำหลัก

สับสนเรื่องการเขียนป้ายคำหลักจริง ๆ ค่ะ เป็นการสื่ออะไรบ้างคะ  ประโยชน์อย่างไร  บางครั้งเห็นมีตั้งหลายคำ ที่มามาจากไหนคะ
คำตอบ
          ป้ายคำหลัก เปรียบเหมือน บัตรรายการเวลาที่เราไปค้นข้อมูลในห้องสมุด เป็น keyword สำหรับการค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ ค่ะ

          ป้ายคำหลักนั้น มาจากเนื้อเรื่องที่เราบันทึก ว่าเราบันทึกเกี่ยวกับเรื่องอะไร ให้คิด "คำสำคัญ" ที่เกี่ยวข้อง ใส่เข้าไปได้หลาย ๆ คำ ในช่องป้ายคำหลัก แต่ต้องพิมพ์แยกห่างกัน 1 เคาะ และถ้าคำไหนเราต้องการให้เป็นคำเดียวกันก็ต้องพิมพ์ติดกันนะคะ....ถ้าแยกกันจะเป็น คนละคำทันที

          ตย.ของป้ายคำหลัก คุณนวลน้อย ลองเปิดไปอ่านบันทึกของแต่ละท่านดูนะคะ แล้วสังเกตว่าเขาใช้คำ ในป้ายคำหลักกันว่าอย่างไร จะได้มีความเข้าใจมากขึ้น

          ประโยชน์ของป้ายคำหลัก มีไว้เพื่อให้คนที่เขาสนใจในเรื่องนั้น ๆ ค้นหาเนื้อหาในบันทึกต่าง ๆ ได้ โดยสะดวก คุณนวลน้อยอยากรู้เรื่องอะไร ก็ลองกรอกคำที่ตัวเองสนใจลงในเมนู ค้นหา ดูนะคะ
คุณ นวลน้อย สังขมี
  • เพิ่งจะได้แวะเข้ามาขอบคุณนะคะสำหรับตอบสำหรับเรื่องป้ายคำหลัก
  • ทำให้ดิฉันเข้าใจประโยชน์ กับห้องสมุดก็เหินห่างจริง ๆ ค่ะ  มัวแต่ยุ่งเรื่องระเบียบเงินๆทองๆ(ของคนอื่น)