ปัญหาการติดตั้งใน XP ขั้นตอน Cold-deploy

ปัณณวิชญ์

ผมติดตั้งถึงขั้นทำ cold deploy ใน Windows XP แต่เจอปัญหาตามที่โหลดมาให้ดู ไม่ทราบต้องแก้ไขอย่างไร deploy-to path คือ d:\kv-raja\kv ครับ

D:\kv\deployment\kv>rake remote:cold_deploy
(in D:/kv/deployment/kv)
    loading configuration c:/ruby2/lib/ruby/gems/1.8/gems/capistrano-1.2.0/lib/c
apistrano/recipes/standard.rb
    loading configuration ./config/deploy.rb
  * executing task cold_deploy
  * executing task deploy
  * executing task update
 ** transaction: start
  * executing task update_code
  * querying latest revision...
c:/ruby2/bin/rake.bat: No such file or directory - svn log -q --limit 1 svn://sv
n.usablelabs.com/kms/kv/trunk
*** [update_code] transaction: rollback
  * [update_code] rolling back
  * executing "rm -rf d:kv-rajakv/releases/20061206152621"
    servers: ["kv.usablelabs.com"]
 ** [update_code] exception while rolling back: Errno::EBADF, Bad file descripto
r - connect(2)
rake aborted!
private method `scan' called for nil:NilClass

(See full trace by running task with --trace)

D:\kv\deployment\kv>

คำตอบ

ดูเหมือนคุณยังไม่ได้ติดตั้ง subversion ในเครื่องครับ

ที่จริงแล้ว การติดตั้งโดยใช้ Capistrano นั้นไม่สนับสนุนการทำงานบน Windows ครับ ถ้ามีเครื่อง Linux หรือ FreeBSD ทดลองจะดีกว่ามากเชียวครับ 

หมอปัณ

ผมลืม set path ให้กับ subversion ครับ subversion สำหรับ Windows XP ไม่มีการติดตั้ง พอ unzip ก็ใช้ได้เลย ผมเรียกใช้ตั้งแต่แรกในการ download deployment มาแล้วครับ  ตอนนี้ผม set path ให้แล้ว error ที่มีอยู่หายแล้วครับ เพียงแต่ที่ทำงานเน็ตช้า connect ไปที่ kv.usablelabs.com ไม่ได้ คืนนี้จะทำต่อที่บ้านครับด้วย high speed ขอบคุณครับ

 

ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์
ถ้าติดขัดในส่วนไหนถามเพิ่มเติมได้นะครับ
หมอปัณ

ขอบคุณครับ ผมพยายามลองผิดลองถูกอยู่ 2 คืนยังติดตั้งไม่ได้ครับ แต่อ่านใน installation guide แล้วสรุปว่า ใช้ Capistrano กับ XP ไม่ได้ ผมลองใช้ Subversion โดยแกะ script จากที่รัน cold -deploy มาแอบใช้ ยังไม่เข้าใจอยู่ดี ตอนนี้ ขั้นตอนที่ผมติดตั้งอยู่ ใช้ Apache web server , MySQL สามารถรัน Rail application จาก public ได้แล้ว แต่พอผมลองเปลี่ยนมาใช้ KV พบว่า KV ทำการ route ไป home page ด้วย controller => 'home', action 'index' โดยเรียกใช้โปรแกรมที่ http://localhost/home/ ลองรันแล้ว ไม่สำเร็จ แต่คิดว่า ขั้นตอนที่ผิดน่าจะเป็นจากที่ยังไม่สามารถ migrate SQL data ไปยัง MySQL ได้ ผมยังใช้ rubyw migrate *.rb จากโฟลเดอร์ db/migrate ไม่เป็นครับ ช่วยแนะนำด้วย ผมกะว่า จะติดตั้งบน XP ใช้เล็กๆในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูก่อน ถ้า work ดี เป็นตัวอย่างได้ดีแล้ว จึงจะขยายไปใช้ บน Linux สำหรับระดับ รพ. (ราชวิถี) อีกอย่าง เวลารันเพจของ rail application บางทีมันจะรันนานมากจนกิน disk space จนหมด ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น