ค่ารักษาพยาบาล

อยากเรียนถามคุณนวลน้อยหน่อยนะครับ

     ถ้าหากหลังวันที่ 1 ธค. 2549 ยังไม่ได้ทำการไปขอรับการรักษาพยาบาล โดยระบบเบิกจ่ายตรง จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยใช้ใบเสร็จได้หรือไม่  และมีข่าวว่า ในปี 2550 ทางมหาวิทยาลัยจะทำการบกเลิกการใช่ใบเหลือง หรือไม่

คำตอบ

เรียนคุณเชิดศักดิ์   

      ตอนนี้การชำระเงินสดและนำใบเสร็จไปเบิกคืนยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะ  สำหรับการใช้ใบเหลืองเบิกตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่  ส่วนข่าวที่ว่าจะยกเลิกใบเหลืองก็คงหลังจากที่กรมบัญชีสามารถใช้ระบบเบิกจ่ายตรงได้เต็มรูปแบบ   สำหรับใบเหลืองที่จะยกเลิกก็คงจะเป็นการขอความร่วมมือมากกว่าเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวที่กรมบัญชีกลางต้องการให้มาลงทะเบียนใช้สิทธิระบบเบิกจ่ายตรงค่ะ  และเป็นการลดงานด้านเบิกสวัสดิการที่ใช้ใบเหลือง