ถ้าไปถ้ำเลไปทางไหน

เริ่มต้นพี่พนธ์เราจะเริ่มถาม ? 1.ถ้ำเลปากทางเข้าอยู่ กม.ที่เท่าใด ? 2.มีร้านอาหารชื่อร้านถ้ำเลของ สจ.จุฑา วรรณบวร ยังอยู่เหลิยหม้าย ? 3.แล้วทำมัยนุ้ยไม่เรียนราฎภัฎภูเก็ตที่วัดควน ? จาก เด็กเขาข้างวัดกอบ
คำตอบ