การเลื่อ่นวิทยฐานะ

ครูโคราช
ปีการศึกษาที่แล้ว สอนอยู่โรงเรียน ก มีผลงานที่คิดว่าพอจะส่งผลงานขอเลื่อนวิทยฐานะได้ พอมาปีการศึกษานี้ ย้ายมาสอนโรงเรียน ข จะมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ โดยใช้ผลงานจากโรงเรียนเดิมได้ไหมคะ ขอบพระคุณมากค่ะ
คำตอบ

 

ได้ค่ะ

รายงานสองปีย้อนหลัง

ขออภัยที่ตอบช้านะคะ

วัฒนา

ผลงานที่นำมาประกอบการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  จากครู เป็นครูชำนาญการ หรือจากครูชำนาญการเป็นครูชำนาญการพิเศษ หรือจากครูชำนาญการพิเศษเป็นครูเชี่ยวชาญ  สามารถนำผลงานที่โรงเรียนเดิมมาประกอบการพิจารณาได้

เรียนสอบถามเกี่ยวกับวิทยฐานะ 1 ต.ค. 2552 นี้คะ จากคำที่ว่า ดำรงตำแหน่งครูมาแล้ว 6 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก ปัญหาอยู่ที่ว่า ดำรงตำแหน่งครูมาแล้ว 4 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท ขอถามว่า จากข้อความหมายความว่า ต้องมีวุฒิปอโท 4 ปี หรือ ขอแค่มีวุฒิปอโท แล้วนับอายุราชการได้เลยค่ะ (ดิฉันเป็นครูมาแล้ว 5 ปีคะ) กลัวเสียโอกาสก็เลยต้องหาข้อมูลดู ช่วยตอบด้วยนะคะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณขนิษฐา

สวัสดีค่ะ

"ดำรงตำแหน่งครูมาแล้ว 6 ปี สำหรับปริญญาตรี4 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก จะถามตรงคำว่า 4 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโทคะ หมายความว่า ต้องมีวุฒิปริญญาโท 4 ปี หรือมีวุฒิปริญญาโทแล้วสามารถนับอายุราชการได้เลยคะ เพราะตอนนี้ตัวเองเป็นครู 5 ปีแล้ว แต่วุฒิปริญญาโทพึ่งได้มาแค่ 2 ปี คะ"

วุฒิปริญญาตรี คุณสมบัติที่ต้องการคือ ดำรงตำแหน่งครูมาแล้ว 6 ปี

วุฒิปริญญาโท " --- " 4 ปี

จึงไม่ใช่มีวุฒิปริญญาโท 4 ปี

ตามเกณฑ์ คุณก็มีคุณสมบัติแล้วค่ะ

ผมมีวุฒิปริญญาตรี มีอายุราชการครบ 6 ปีเมื่อ มิ.ย.52 และได้ลาศึกษาต่อ เมื่อ พ.ค.52 อยากทราบว่าผมมีคุณสมบัติขอวิทยฐานะหรือไม่ครับ

กรุณาตอบด้วยครับ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน ครูเรียนต่อ

การขอวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ คือ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน 2 ปีย้อนหลังติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ปีนี้ขอได้เดือน ตุลาคม คุณลาศึกษาต่อแสดงว่าไม่ได้ทำหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน นอกจากจะได้รับยกเว้นคุณสมบัติข้อนี้ กลับจากศึกษาต่อก็ต้องสะสมผลงานอีก 2 ปี จึงจะยื่นคำขอได้ ยังดีที่ตอนนี้ผู้ลาศึกษาต่อก็ยังมีสิทธิ์ได้เงินเดือนขึ้นด้วย

ขอให้เรียนจบไว ไว  กลับมาทำผลงานนะคะ

สวัสดีค่ะ

หนูขอเรียนถามหน่อยค่ะ คือได้ยินหลายคนพูดมาเกี่ยวกับ การประเมินวิทยฐานะชำนาญการว่า คำว่าเป็นครูมาแล้ว 6 ปี นั้น หมายถึง ให้เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 24 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป ถึงจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ มันจริงหรือเปล่าคะ คือหนูบรรจุตั้งแต่ 2544 นับรวมแล้วก็มีอายุราชการ 8 ปีแล้วค่ะ แต่เขาบอกว่า เป็นครูยังไม่ถึง 6 ปี เพราะ ปี 2544 - 2546 เป็นอาจารย์ 1 ไม่ได้เป็นครู สรุปแล้วเขาตีความอย่างไรคะ ช่วยให้ความกระจ่างหน่อยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

ขออนุญาตสอบถามเรื่องการขอวิทยฐานะชำนาญการครับ ตามคุณสมบัติที่ว่าต้องดำรงตำแหน่งครูมาแล้ว 4 ปี สำหรับปริญญาโท

ให้รวมถึงครูผู้ช่วยด้วยหรือไม่ครับ ถ้าผมรับราชการมา1ปี ในตำแหน่งครูผู้ช่วย แล้วผมไปเรียนต่อโดยใช้เวลาวันเสาร์-อาทิตย์

ถ้าผมจบปริญญาโทแล้ว คำว่า 4 ปี ให้หมายรวมถึงครูผู้ช่วยด้วยใหมครับ หรือว่าต้องเป็นครูผู้ช่วย 2 ปี + ครู (คศ1) อีก 4 ปี ครับ

ที่ถามเพราะมีหลายคนบอกผมว่าให้นับรวมกับครูผู้ช่วยผมเลยไม่แน่ใจครับ ถ้านับรวมกับครูผู้ช่วย มีกฎหรือระเบียบตรงไหนที่ยืนยันได้ใหมครับว่าให้นับรวม หรือว่ามีหน่วยงานไหนเป็นผู้ตีความครับ จะได้เก็บไว้เป็นความรู้ เตรียมตัวพัฒนาตนเองให้เจริญในหน้าที่การงานต่อไปครับ

ขอบคุณครับ

ครูผู้ช่วย

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณไม่แสดงตัว ขอภัยที่ตอบช้านะคะ

คำถาม : การประเมินวิทยฐานะชำนาญการว่า คำว่าเป็น ครูมาแล้ว 6 ปี นั้น หมายถึง ให้เริ่มนับตั้งแต่ วันที่ 24 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป ถึงจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ มันจริงหรือเปล่าคะ คือหนูบรรจุตั้งแต่ 2544 นับรวมแล้วก็มีอายุราชการ 8 ปีแล้วค่ะ แต่เขาบอกว่า เป็นครูยังไม่ถึง 6 ปี เพราะ ปี 2544 - 2546 เป็นอาจารย์ 1 ไม่ได้เป็นครู สรุปแล้วเขาตีความอย่างไรคะ ช่วยให้ความกระจ่างหน่อยค่ะ

ตอบ   ตำแหน่งครู มีการเปลี่ยนแปลง มีการเทียบตำแหน่งแล้ว คุณน่าจะขอชำนาญการได้แล้ว ถามผอ.โรงเรียน หรือ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สพท. ได้ค่ะ

เรียน คุณครูผู้ช่วย

คำถาม : ต้องดำรงตำแหน่งครูมาแล้ว 4 ปี สำหรับปริญญาโท ให้รวมถึงครูผู้ช่วยด้วยหรือไม่ครับ ถ้าผมรับราชการมา1ปี ในตำแหน่งครูผู้ช่วย แล้วผมไปเรียนต่อโดยใช้เวลาวันเสาร์-อาทิตย์ ถ้าผมจบปริญญาโทแล้ว คำว่า 4 ปี ให้หมายรวมถึงครูผู้ช่วยด้วยใหมครับ หรือว่าต้องเป็นครูผู้ช่วย 2 ปี + ครู (คศ1) อีก 4 ปี ครับ

คำตอบ : คำว่า 4 ปี ในคุณสมบัติของครู เพื่อให้มีสิทธิขอวิทยฐานะชำนาญการ 4ปี ไม่รวมเวลาครูผู้ช่วย ต้องดำรงตำแหน่งครู ....แสดงว่าต้องดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 2 ปี และผ่านการประเมินพัฒนาเปลี่ยนตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็น ครู ให้ได้ก่อน ตามมาตรฐานตำแหน่งครู

ดูที่ http://www.sobkroo.com/img_news/file/1251789390.pdf

 

ขอ อภัยนะครับ หากมีใครถามลักษณะเดียวกันกับคำถามนี้

ได้ยื่นขอรับการประเมินชำนาญการ ต้ง แต่ ตุลา 52 แล้วมา ยื่น พฤษภาคม 53 ตามเกณฑ์ใหม่

การจะประเมินช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับ อ.ก.ค.ศ. เขต หรือ ก.ค.ศ. ครับ ตอนนี้ยังไม่มีข่าวออกประเมินเลยครับ

สอบรองผู้อำนวยการ ได้อีก จะพัฒนาก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง เร็วๆ นี้

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณสุรินทร์

ประเมิน ความชำนาญการ เป็นเรื่องของ อ.ก.ค.ศ. ประจำเขตพื้นที่ค่ะ

ยินดีด้วยนะคะที่สอบรองผอ.ได้

ถ้าสอนเก่งน่าจะเป็นครูทำผลงานเลื่อนตำแหน่งไปเรื่อย ๆ

ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกทางที่เลือก...นะคะ

เรียนท่านผู้รู้

ดิฉันมีเรื่องข้องใจอยากเรียนถามคะ ตอนนี้ดิฉันเป็นครู จบการศึกษา ป.โท อยากทราบว่า การทำผลงานเลื่อนวิทยะฐานะนั้น อายุงานทั้งหมด ต้อง 6 ปี ใช่หรือไม่คะ (ครูผู้ช่วย 2 ปี + ครู คศ 1 อีก 4 ปี)

มีครูบางท่านบอกให้นับรวมครูผู้ช่วยด้วย บางท่านบอกไม่ต้องนับ ข้องใจมากๆ คะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณครูน้อย

6ปี ถูกต้องค่ะ ดูความเห็นที่ 8

คำว่า 4 ปี ในคุณสมบัติของครู เพื่อให้มีสิทธิขอวิทยฐานะชำนาญการ 4ปี ไม่รวมเวลาครูผู้ช่วย ต้องดำรงตำแหน่งครู ....แสดงว่าต้องดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 2 ปี และผ่านการประเมินพัฒนาเปลี่ยนตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็น ครู ให้ได้ก่อน ตามมาตรฐานตำแหน่งครู

ดูที่ http://www.sobkroo.com/img_news/file/1251789390.pdf

อยากสอบถามว่า 1.การขอวิทยฐานะำชำนาญการ กรณีจบปริญญาโทก่อนบรรจุ สามารถนำวุฒิปริญญาโทไปลดระยะเวลา จาก 6 ปีเป็น 4 ปีได้หรือไม่ 

                      2.การขอวิทยฐานะ โดยนับระยะเวลางานกรณี เป็นครูเอกชน ก่อนบรรจุ 1 ปี 8 เดือ่น ต่อจากนันมาบรรจุเป็นครูผู้ช่วย 2 ปี  เวลานับเวลา สามารถนำระยะเวลาตอนเป็นครู 1 ปี 8 เดือน มานับได้หรือไม่ เพราะเห็นกระทู้ข้างบนบอกว่าไม่นับตอนเป็นครูผู้ช่วย 

                      3.อยากทราบเหตุผลของการนับระยะเวลาที่ไม่รวมครูผู้ช่วย เหมือนการลริดรอนสิทธิ 

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณครู

ข้อ1  ปริญญาโทลดเวลาได้ กรณีขอวิทยะฐานะ ชำนาญการ 

      ปริญญาตรี ดำรงตำแหน่งครู 6 ปี ปริญญาโท ดำรงตำแหน่ง ครู 4 ปี

 ข้อ 2 เวลาเป็นครูเอกชนไม่นับ

  ข้อ3 การขอตำแหน่งสูงขึ้น ต้องมีประสบการณ์ อาวุโสพอ ได้รับการพัฒนา มีผลงานสำเร็จสะสม แสดงผลงานมาก่อน, 4 ปีเขากำหนดว่าเหมาะสม ที่จะมีผลงานต่อเนื่องรับการประเมินได้ ถ้าเวลาน้อยคงไม่ชำนาญการสอน

 

สมมุติว่าดิฉัน รับราชการมา 6 ปี แล้วโอนไปเป็นครูได้ ทำวิทยะฐานะคือไม่นับอายุราชการก่อนโอนใช่มั้ยคะ

รบกวนถามนอกเรื่องหน่อยคะ เป็นข้าราชการพลเรือน แต่อยากโอนอยากย้ายไปเป็นครู แต่ยังไม่จบครู ไปเรียนเพิ่มได้ที่ไหน พอจะมีที่แนะนำบ้างมั้ยคะ แบบเรียนจบเร็ว ๆ หน่ะค่ะ ตอนนี้อายุมากแล้ว 34 กว่าจะเรียนจบ กว่าจะหาทางโอนได้ ก็คงเกือบ 40 ถึงเวลานั้น คุณคิดว่าสายเกินไปหรือไม่ กับการทำวิทยฐานะ หรือว่าควรจะอยู่ที่เดิมต่อไป

หลังจากปรับเงินเดือน 5 % แล้วเงินเดือน เป็น 15840 บาท จะได้ปรับเป็นคศ.2 ไหมคะ เพราะตามเกณฑ์บอกว่า ถ้าเงินเดือนตำกว่าคศ.2 ไม่ตำกว่า 1 ขั้น จะได้ปรับวิทยฐานะเป็น คศ.2 แต่หลังจากปรับเงินเดือนทั้งหมด 13 % ยังจะยึดเกณฑ์เดิมไหมคะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

ตอบคำถาม คุณคนอยากโอน, คุณอยากสอบถาม แ

ะคุณสุจิตรา กุลศรี

คำถาม

1. สมมุติว่าดิฉัน รับราชการมา 6 ปี แล้วโอนไปเป็นครูได้ ทำวิทยะฐานะคือไม่นับอายุราชการก่อนโอนใช่มั้ยคะ

ตอบ : ใช่ค่ะ เพราะต้องมีผลงานในตำแหน่งครู นับจากวันบรรจุ

2.รบกวนถามนอกเรื่องหน่อยคะ เป็นข้าราชการพลเรือน แต่อยากโอนอยากย้ายไปเป็นครู แต่ยังไม่จบครู ไปเรียนเพิ่มได้ที่ไหน พอจะมีที่แนะนำบ้างมั้ยคะ แบบเรียนจบเร็ว ๆ หน่ะค่ะ ตอนนี้อายุมากแล้ว 34 กว่าจะเรียนจบ กว่าจะหาทางโอนได้ ก็คงเกือบ 40 ถึงเวลานั้น คุณคิดว่าสายเกินไปหรือไม่ กับการทำวิทยฐานะ หรือว่าควรจะอยู่ที่เดิมต่อไป

ตอบ  : เรียนครู ที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากมาย สาขา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เทียบเป็นวุฒิทางครูได้ (ดูระเบีียบที่คุรุสภา) เรียนภาคปกติ ภาคค่ำ เรียนทางไปรษณีย์ (มสธ.) 

ทำงานกพ. ต่างจากงานครูที่ต้องพิจรณาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า คือครูต้องรับผิดชอบต่อเด็ก สร้างสรรคิดใหม่ทำใหม่ให้ดีกว่าเดิม  งานกพ. ทำตามระเบียบหลักเกณฑ์ งานตามหน้าที่ งานบริการประชาชน งานเอกสาร

งานครูจะมีโอกาสก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่ง เงินเดือนสูง ถ้าพัฒนาตนพัฒนางานได้ดีตามเกณฑ์ ไม่จำกัดอัตรา  หมายความว่าไม่ต้องแข่งกับคนอื่น ทำดีได้ดีทุกคน

ลองพิจารณาว่าชอบอะไรนะคะ

3. หลังจากปรับเงินเดือน 5 % แล้วเงินเดือน เป็น 15840 บาท จะได้ปรับเป็นคศ.2 ไหมคะ เพราะตามเกณฑ์บอกว่า ถ้าเงินเดือนตำกว่าคศ.2 ไม่ตำกว่า 1 ขั้น จะได้ปรับวิทยฐานะเป็น คศ.2 แต่หลังจากปรับเงินเดือนทั้งหมด 13 % ยังจะยึดเกณฑ์เดิมไหมคะ

ตอบ :  ต้องแยกเรื่องปรับเงินเดือน และเรื่องปรับวิทยฐานะออกจากกันก่อน

ปรับเงินเดือน 5 %,  13 %  ทุกคนได้ปรับ

แต่ปรับวิทยฐานะ ต้องมีผลงาน เสนอขอ และมีกรรมการพิจารณา มีกรรมการอนุมัติ ออกคำสั่ง จึงจะปรับจากครู เป็นครูชำนาญการ

ถ้าได้ปรับเป็นครูชำนาญการแล้ว จึงจะได้ปรับเงินเดือนเป็นคศ. 2 แต่หลักเกณฑ์ยอมให้ขอได้ก่อนเงินเดือนเข้า คศ.2 เรียกว่ากระโดดได้

ขอบคุณทุกท่านที่ถามนะคะ