สาก

PAKADUKU
เออ  ว่างมากหรอฟ่ะ  แต่ดีเน่อคิดดีอ่ะ  แนวจิงๆ
คำตอบ