อยากทราบชื่อนายแพทย์ที่เข้ารับการฝึกโรคนิ้วล็อกกับคุณหมอวิชัย ที่อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์

จิตรสุดา
เนื่องจากได้อ่านหนังสือของคุณหมอเกี่ยวกับโรคนิ้วล็อก พบว่ามีนายแพทย์ที่เข้ารับการฝึกรักษาโรคนี้อยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์ อยากทราบชื่อนายแพทย์ที่เข้ารับการฝึกรักษาโรคนิ้วล็อกกับคุณหมอวิชัย นะค่ะ
คำตอบ
not yet answered
คุณหมอ พรชัย อาจารย์ แพทย์แนกกระดูก
Miss Thiwapron Chanthunyakram

อยากสอบถาม เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวเข่าเสื่อม คะ