อยู่ที่ไหน

บริษัทตั้งอยู่ที่ไหน
คำตอบ
101/19-24 นวนคร10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี