ท่านทำงานที่ใด

ขอเรียนถาม ทานทำงานที่ใด
คำตอบ
ศิลปกรรม มร.ชม.ครับ
สวรส  ครับ

5 5 5

 

กำ ๆๆๆ อิอิ