เทคนิคการคิด 5 ข้อ

น.ส.ภรณ์ลภัส เรือนประเสริฐ

ขอรายละเอียดของเทคนิคการคิด 5 ข้อ ว่ามีอะไรบ้างคะ

 

คำตอบ