การจัดกิจกรรม

อยากปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของลูกเสือ

จะจัดกิจกรรมอะไรดีที่จะทำให้เยาวชนมีคุณสมบัติตามกฎข้อที่7  คือเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดารมารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ  โดยเขียนเป็นโครงการช่วยคิดหน่อยนะ

คำตอบ

ความคิดของเรานะ เราว่าน่าจะจัดกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมให้กับเหล่าลูกเสือผู้เข้มแข็ง (ถ้ามีเวลานะ) โดยรูปแบบกิจกรรมจะต้องแสดงให้เยาวชนระลึกถึงพระคุณของ พ่อและแม่ เมื่อเขารู้ว่าพระคุณของพ่อแม่มีมากมายแค่ไหน ก็จะทำให้เยาวชนเกิดคุณธรรมขึ้นมาเอง

ส่วนรูปแบบกิจกรรมคุณต้องไปว่างแผนกันเองนะ