การทำงาน

นาง สุนันทา สุวรรณราศรี
  1. ขอเรียนถามอาจารย์ว่า เราจะทำอย่างไรให้ผู้บริหารที่มารับตำแหน่งงานใหม่เข้าใจภาพรวมของหน่วยงานเรา(วัฒนธรรมหน่วยงาน)เพราะหน่วยงานเป็นภาควิชาเภสัชศาสตร์ คณะผู้บริหารชุดใหม่เป็นแพทย์
  2. ความคิดของคนเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมหรือไม่
คำตอบ

 Operator เรียนอย่างนี้ครับ

 ๑. ท่านคงต้องมั่นใจครับ ผู้บริหารที่เข้ามารับตำแหน่ง ท่านต้องรับทราบภาพรวมของหน่วยงาน ท่านถึงเข้ามาทำงาน เป็นแพทย์น่าจะดีเพราะน่าจะเชื่อมโยงกับเภสัชได้ครับ

 ๒. ฅน เป็น ผู้กำหนดพฤติกรรม ครับ