ส่งงานอาจารย์แล้วนะคะ

ส่งในบล็อกที่สร้างขึ้นใหม่ ชื่อ กฎหมายระหว่างประเทศ กับกฎหมายไทย ในเรื่องการทุจริตที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ข้อแนะนำในการอ่าน คือ เริ่มอ่านบทนำก่อน แล้วค่อยอ่าน part 1-5 ตาม เพื่ออรรถรสในการอ่านควรอ่าน 3 part แรกให้จบก่อน โดยใน 3 ยฟพะ แรกจะอ่าน part ไหนก่อนก็ได้ แต่ห้ามอ่าน part 4 และ 5 ก่อนเด็ดขาด ถ้าท่านยังไม่ได้อ่าน 3 part แรก

คำตอบ