ระลึกถึง

ด้วยความระลึกถึงยามบ่าย....ค่ะ
คำตอบ

อะโห CEO มาเยี่ยมถึงที่ ไร้นามกลับไม่ผ่านมาดูแลเลย

ไร้นามไร้มารยาทแล้ว ขออภัย

คารวะ (ตกลงเรือนรักเรือนทาส นางเอกเป็นนักเทคนิคการแพทย์จริงอ่ะ...อยากรู้จริงๆนะ....)

เห็นรูปของไร้นามละยัง ที่อยู่ข้างๆน่ะ...ดูอย่างกับโผล่ขึ้นมาจากครกเลย ก๊าก...

 

อะโห CEO มาเยี่ยมถึงที่ ไร้นามกลับไม่ผ่านมาดูแลเลย

ไร้นามไร้มารยาทแล้ว ขออภัย

คารวะ (ตกลงเรือนรักเรือนทาส นางเอกเป็นนักเทคนิคการแพทย์จริงอ่ะ...อยากรู้จริงๆนะ....)

เห็นรูปของไร้นามละยัง ที่อยู่ข้างๆน่ะ...ดูอย่างกับโผล่ขึ้นมาจากครกเลย ก๊าก...

 

เมตตา

ขอบคุณค่ะ ที่ยกมอบตำแหน่งใหม่ให้ 

 

ไร้นาม

คุณเมตตา น่ะเหมาะกับตำแหน่ง CEO มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ...ประมาณว่า มือประสานสิบทิศ ระดับมือพระกาฬ