หมาน่ารัก

ตอบด้วยว่าหมาน่ารักทุกตัวหรือเปล่า
คำตอบ