กราบเรียนผศ.ดร.ทวนทอง..

กราบเรียน ผศ. ดร. ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์

สำนักงานประกันคุณภาพเข้ามาพบข้อมูลในระบบของท่าน จึงอยากขออนุญาตนำ blog ของท่านอาจารย์เข้า planet http://gotoknow.org/planet/welovekpru2 ค่ะ

 

อรอนงค์ แจ่มผล

คำตอบ