บล็อกเพื่อการเรียนการสอนที่ Learners.in.th

ขอความกรุณาครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาที่ใช้บล็อกเพื่อการเรียนการสอนเปลี่ยนไปใช้ที่ Learners.in.th

http://gotoknow.org/blog/tutorial/63331
http://gotoknow.org/blog/tutorial/63769
http://gotoknow.org/blog/tutorial/62852

ขอบคุณมากค่ะ
ดร.จันทวรรณ น้อยวัน
ผู้ดูแลระบบ GotoKnow.org

คำตอบ