แวะไปดูเด็กอาชีวะมาครับ

  • เข้าไปแสดงความคิดเห็นไม่ได้เลยเอามาฝากไว้ที่นี่ครับ ถ้าเราสามารถปลุกระดมให้วัยรุ่นทำงานเพื่อสังคมได้ พลังอาชีวะนี่ละเข้มแข็งมากครับ
  • ท่านอาจารย์หมอสบายดีนะครับ
  • เมื่อวาน M2M รู้สึกว่าประชุมทั้งวันเลยครับ
  • ขอบคุณครับ
คำตอบ

 Chauffeur เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต

 ประชุม ประชุม

 แล้วเดินทางครับ