วิจัย

หัวข้อเรื่อง การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อเครื่องปั้นดินเผาร้านกลุ่มแม่บ้านด่านเกวียน ใช้ได้เหมาะหรือยังค่ะ อยากทราบมากค่ะ

ปัจจัยที่มีอิทธิพล กับคำว่าทัศนคติและความพึงพอใจต่างกันอย่างไรค่ะ

2 คำถามนะค่ะ กรุณาตอบด้วยค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้า

คำตอบ