ประเมิน

        อยากจะถามเพื่อนว่า  ... จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้   ถ้าก็ให้มีน้อย  .. ขอความคิดเห็นหน่อย

     ขอบคุณมาก...

คำตอบ