พระราชโอวาท

นาย มานะ ศุกร์เจริญทรัพย์

ต้องการพระราชโอวาททางการศึกษา

คำตอบ

สวัสดีคะ คุณมานะ
พระราชโอวาททางการศึกษาไม่ทราบว่าต้องการอย่างไรคะ เนื่องจากที่เคยบันทึกเป็นพระราชโอวาทของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยพรวลัยลักษณ์เนื่องในโอกาสพระราชทานปริญญาบัตคะ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการคะ
ขอบคุณและยินดีคะ
ปิติกานต์

ปิติกานต์ จันทร์แย้ม : อิสระทำให้โอกาสอยู่กับเรา

เรียน คุณมานะ ศุกร์เจริญทรัพย์
ได้พบประมวลพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่ 2493-2537 คะ ไม่ทราบว่าใช้อย่างที่คุณมานะต้องการหรือไม่ อย่างไรสามารถติดต่อกับได้นะคะ

อะไรก็ไม่รู้