สงสัย

อ้อ

สวัสดี

เราไม่เข้าใจ  มันแปลว่าอะไรเหรอช่วยอธิบายให้เราเข้าใจหน่อยนะ

คำตอบ